Tips 1

Som hjälpmedel lönar det sig att pröva på batterier, en stump elledning och stålull. Av säkerhetsskäl ska inte en ackumulator användas och under inga omständigheter ska man använda nätspänning.