Tips 1

Det lönar sig att välja något tätt, men luftigt och lätt antändligt material. Till exempel ett stort knippe tände. Jämför också hur olika material tänder med hjälp av solen.