Tips 1

Målet är att spejarscouten själv ska fundera ut hur och hurdan mat de lagar. Maten ska vara god och hälsosam men inte dyr.