Tips 1

Pröva att använda en törstubbe till er hjälp.