Tips 1

Ge olika uppgifter åt patrullmedlemmarna: En persons uppgift kan vara att följa med väderleksrapporterna på TV, en annan kan klippa väderkartorna ur tidningen, den tredje kan mäta lufttemperaturen och lufttrycket och så vidare. Samma uppgift kan också ges till två personer. Under mötet kan väderlekstemat konkretiseras med hjälp av en väggtavla.