Tips 1

Aktiviteten är menad att utföras på en utfärd men den kan också utföras omformad i samband med en kårkväll till exempel på kårlokalens gård.