Tips 1

Du kan till exempel ta med dig en tung och dåligt packad rinka (bärmes) till mötet. Patrullens uppgift är att packa rinkan förnuftigare och lämna bort det onödiga. Ett annat sätt är att göra en bild av rinkan och fylla den med saker ritade på papperslappar.