Tips 1

Försök er på att använda en törstubbe. Detta lämpar sig speciellt bra för avsnittet Övningsvandringen. Spejarscouten kan gärna gå igenom de regler och instruktioner som har att göra med temat, skogsbrandvarning och nödvändiga lov.