Tips 1

Dela upp övningar som hör till denna aktivitet på flera möten under den första tiden tillsammans. Exempel på övningar finner du till exempel i materialet om pauserna. Patrullen har som uppgift att hitta på ett patrullnamn genom att beakta kårens traditioner och symboliken som hör till spejarscouterna. Hela patrullen hjälper till med att hitta på namnet och patrulledaren skriver upp alla förslagen. Av de angivna förslagen väljer patrullmedlemmarna parvis de två bästa. Dessa utvalda förslag kan sedan sammanställas till en lista ur vilken patrullmedlemmarna röstar fram det vinnande förslaget. Då namnet är bestämt kan scouterna utgående från det fundera över patrullens symboler till exempel en patrullvimpel, en maskot och en loggbok. Utöver detta kan patrullen också hitta på egna inledningsritualer eller använda traditioner som redan finns i kåren. Patrullropet kan skapas utgående från vad patrullmedlemmarna associerar med patrullnamnet eller till exempel med olika rim som utgångspunkt.