Tips 1

Utse en lämpligt stor penningsumma. Det viktiga är att fundera ut hur stor summa som ska läggas ut, så att maten blir tillräcklig och är närande.