Tips 1

Från scoutbutikerna kan man få tips till vården av utrustningen.