Tips 1

Bekanta dig med säkerhetsinstruktionerna på förväg. Fundera ut på förhand hur täljarbetet görs tryggt. Sätt speciell vikt på hur spejarscouterna sitter i förhållande till varandra och hur de håller i kniven.