Tips 1

Patrullen undersöker tecken på försurning och övergödning genom att fotografera, rita eller ta prover. Patrullen kan till exempel undersöka vattnets klarhet, bottensynlighet, solens genomträngningsförmåga, sjöns pH-värde eller hur mycket vattendjur det finns i vattnet. Patrullen undersöker också var föroreningarna har sitt ursprung och vilka de mest troliga förorsakarna i det här vattendraget är. Patrullen undersöker också hur människan har ändrat vattendraget, håller på att ändra på det eller kommer att ändra på det. Patrullen samlar ihop undersökningsresultaten och drar slutsatser från dem. Förändringar åstadkomna av människan kan man undersöka genom att titta på följande saker: utsläpp ur fabriker och anläggningar, åkrar, sommarstugor. Ni kan också intervjua kommunens miljöansvariga. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar som sker i vattendraget under de kommande åren. Vilken är vattendragets framtid? Hur kommer människans verksamhet att märkas? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i detta vattendrag? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.