Tips 1

Patrullen undersöker tecken på luftföroreningar genom att fotografera, rita eller ta prover. Patrullen undersöker till exempel mängden lav, allelavens, skägglavens eller barrträdens skick. I hurdant skick barrträden är kan man undersöka genom att studera deras barr med förstoringsglas, lupp, mikroskop eller genom att undersöka barrårgångarna. Patrullen undersöker också varifrån föroreningar får sitt ursprung och vilken den mest trovärdiga förosakaren i den här skogen är. Patrullen undersöker också hur människan har ändrat området (skogen), håller på att ändra på det eller kommer att ändra på det. Patrullen intervjuar en skogsägare och frågar vad som tänkts göras åt skogen i fortsättningen och hur man har skött skogen hittills. Patrullen samlar ihop undersökningsresultaten och drar slutsatser på basen av dem. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar det sker i skogen under de kommande åren. Vilken är skogens framtid? Hur kommer människans verksamhet att synnas? Hur kommer skogens invånare att trivas i framtiden? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i denna skog? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.