Tips 1

Bekanta er med den finländska naturen och dess vanligaste djur, till exempel på biblioteket, med hjälp av internet eller genom att bjuda in en expert till ert möte. Tillsammans kan ni till exempel ta reda på hur mycket urskog eller lundar det finns i Finland. Ni kan också bekanta er med temat med hjälp av ett memoryspel, domino eller genom en spårning i kårlokalens närmiljö.