Tips 1

Ni kan komma överens om på förhand hurdana övningar paren ska planera så att alla inte gör samma frågesport. Spel kan planeras kring bekanta spelregler. Som modeller för spel kan man ha till exempel memoryspel, domino eller Alias. Som bas för en lek kan man använda en för scouterna bekant lek, till exempel ett skepp kommer lastat, olika springlekar eller tafatt.