Tips 1

Dela patrullen i lämpligt stora grupper (2-4 scouter/grupp) och hjälp till med att fördela arbetet. Hjälp patrullen att välja ett bra tema om de har svårt med det. Hjälp scouterna att komma överens om i vilken stil de olika grupperna skriver sin artikel. Artikeln kan skrivas sakligt, som kåseri, personporträtt, nyhet, reklam eller som en rolig historia.