Tips 1

Be scouterna ta med sig kårens och distriktets tidningar. Förse dig också själv med material som är skrivet i så olika stil som möjligt. Utnyttja kårens, distriktets och bibliotekets gamla tidningar.