Tips 1

Patrullens uppgift är att söka skillnader mellan de olika texttyperna
(nyheter, personintervju, referat, reportage, kåseri, ledare och serier)
och fundera över vilken slags text som passar till vilket ändamål. Man
kan även läsa artiklar i scouttidningar.