Tips 1

Patrullen kan delas i grupper som ansvarar för olika delområden , såsom att skriva texten, illustrera och sköta layouten. Rekommenderad tid för aktiviteten är 1-2 möten. En del kan göras som hemuppgift om man så vill. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.