Tips 1

Reklamen kan handla om patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. Det viktiga är att scouterna funderar både på reklamens utseende och innehåll. Patrullen kan delas i mindre grupper, till exempel så att en del koncentrerar sig på texten, en del på illustrationerna och en del på layouten. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.