Tips 1

Infobladet kan handla om till exempel patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. På den första nivån är det viktigaste att scouterna funderar på vad som bör framkomma i infobladet, vem det riktar sig till samt hur man presenterar nödvändig information på ett tydligt sätt. Kontrollera att all nödvändig information finns med på infobladet. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.