Tips 1

Repetera vid behov hur man uppför sig vid en intervju. I skedet när gallupen ska publiceras, kan patrullen delas i grupper så att en del skriver, en del illustrerar och en del sköter ombrytningen.