Tips 1

Fundera på förhand ut frågor tillsammans med patrullen. Gå på förhand igenom hur man uppför sig i intervjusituationen.