Tips 1

Denna aktivitet kan gärna göras under en åldersgruppsträff. Träffen kan till exempel organiseras på följande sätt: Först hålls en halv timmes teoridel varefter scouterna besöker kontroller som tar 15min var. På kontrollerna behandlas olika patientfall som grupperna sköter om. På en av kontrollerna bekantar sig scouterna med första hjälpen förpackningen. Explorerscouterna kan vara patienter.