Tips 1

Planera på förhand videons handling och lämpliga tillfällen att filma tillsammans med patrullen.