Tips 1

Aktiviteten kan utföras på vilket kårevenemang som helst, till exempel ett sommarläger. På förhand är det bra att tillsammans med patrullen planera lämpliga tillfällen att filma.