Tips 1

Exempel på instrument är häx- eller schamantrummor eller näverlur. Exempel på fiskeredskap är en bit fiskenät eller fiskfälla. Aktiviteten kan utföras på ett avdelningsmöte dit man har bjudit in olika experter på området. Patrullen kan delas i grupper så att alla utför den aktivitet som intresserar dem mest. Det lönar sig också att bekanta sig med de ”verkstäder” som orten erbjuder de unga.