Tips 1

Aktiviteten kan utföras på ett avdelningsmöte dit man har bjudit in olika sakkunniga. Patrullen kan delas så att alla utför den aktivitet som intresserar dem mest. Det lönar sig också att bekanta sig med de ”verkstäder” som orten erbjuder de unga. På internet kan man söka tilläggsmaterial för aktiviteten. På biblioteket finns det rikligt med litteratur om traditionella maträtter. Man kan även bekanta sig med hemortens traditionella maträtter.