Tips 1

Information finns på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen. Det lönar sig att be om hjälp i utbildningen till exempel av Röda Korsets lokala grupp.