Tips 1

Aktiviteten kräver 1-2 möten och eventuellt krävs det att scouterna samlar material på egen tid. Reservera tillräckligt med tid för att presentera arbetena och uppmuntra scouterna att vara kreativa och använda olika uttrycksmedel när de presenterar skådespelaren.