Tips 1

Tidsåtgången för att hitta på sången kan beräknas till ett möte. Därtill behövs tid för att öva sången och lära ut den till andra. För den här aktiviteten kan patrullen också delas i mindre grupper. Om det känns svårt att tonsätta en sång, kan man också göra nya ord till en bekant melodi. Sångaktiviteten kan man genomföra på en utfärd, ett läger, på lägerbål eller till exempel på kårens sångkväll.