Tips 1

Scouterna funderar på det föregående mötet vad en personlig första hjälpen förpackning ska innehålla. På samma gång kan de bekanta sig med kårens första hjälpen-förpackning. Scouterna kan hemifrån hämta plåster, förband, rengöringsmedel och gasbinderullar eller så kan patrullen införskaffa dessa gemensamt.