Tips 1

Utbildningsövningarna kan hållas till exempel på spejarscouternas utfärd. Det är bra om temat för utbildningsövningen sedan tidigare är bekant för scouten. Då kan patrulledaren och lotsen ge respons just på framträdandet och hur han klarade att undervisa. Uppgiften kan vara till exempel att lära ut hur man använder ett utfärdskök, tänder en stormlykta eller tar ut kompassriktning.