Tips 1

Pantomim är ett uttryckssätt, där ett tema framförs alldeles ljudlöst, så att man beskriver saker med kroppsspråket. På en kväll vid kårlokalen framför man till exempel nedanstående ämnen som pantomim. Ämnena är med avsikt ställvis utmanande och till och med svåra. Fundera kort efter varje pantomim hur ämnet kunde ha framställts på ett annat sätt som pantomim. Det är bra att inleda kvällen på kårlokalen med någon lämplig lek.