Tips 1

Inledning: man sträcker på sig, går runt i rummet och föreställer sig, på ledarens uppmaning, att man är till exempel lata katter, stressade kontorsdamer, urbana bananer.