Tips 1

Patrullen delas i två eller tre grupper. Grupperna väljer ett avsnitt ur en bekant film, en saga eller ett skådespel och dramatiserar det för de andra grupperna. De andra grupperna försöker gissa vad det handlar om. Exempel på teman: historien om B-P, Sankt Göran och draken, Romeo och Julia, Titanic. Före man börjar med skådespelen kan man leka några dramalekar för att komma i rätt stämning.