Tips 1

STOPP! Ur patrullen väljs två frivilliga, som börjar dramatisera en situation (till exempel är på uppköp i butiken). Efter en stund säger någon av spejarscouterna ”stopp” och stiger in i den enas ställe. Den ena av de två som började övningen går och sätter sig på bytesbänken. Den nya som kommit med i övningen hittar på en ny situation och börjar dramatisera den (till exempel rånar en bank). Den andra som är kvar i övningen måste anpassa sig till den nya situationen och gå med i den. Igen säger någon ”stopp” och kommer med i övningen i stället för den som varit med längst. Han hittar igen på en ny situation att dramatisera (till exempel lägger ut nät i vattnet). Det kan vara 2-3 skådespelare med i skådespelet åt gången. Den som har varit längst på scenen går alltid på bytesbänken. Alla deltar i tur och ordning. Antalet skådespelare är alltid det samma. Uppmuntra scouterna att hitta på roller som bryter traditionella sterotyper om till exempel ålder och kön.