Tips 1

Patrullen kan vid behov delas i mindre grupper. Hjälp scouterna att hitta en lämplig scoutfärdighet att lära ut. Ge feedback på hur patrullen behärskade situationen, klarade av att leda och ge instruktioner. Reservera en lugn stund för att ge feedback. Be lotsen om hjälp i svåra situationer.