Tips 1

Fundera på hurdana ansvarsområden som behövs när ni tillsammans med
patrullen förbereder er för tävlingen. Försök hitta en lämpligt krävande
uppgift för varje par. Exempel på ansvarsuppgifter: – skaffa en såg och
vässa den eller byta bett – skaffa en yxa och vässa den – skaffa
stämjärn och vässa dem – göra namnlappar till patrullen – lära
sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en
första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller
kvällsorientering) – skaffa proviant åt patrullen – sköta skidorna på
vintern (gemensamma vallor, ordna ett möte för att
sköta skidorna) – förbereda sig för matkontrollen – ordna med
övernattning – göra en anmälning till kårchefen – fungera
som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den
(till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) – tillverka ett lätt
skärbräde (tunn faner med hål i så att man kan
binda fast det) – anmäla patrullen till tävlingen i tid – skaffa proviant åt patrullen. Observera att det kan behövas
lite mera tid till en del av uppgifterna, till exempel om någon utför en
kvällsorientering.