Minä osana sosiaalista mediaa

Tarpojat miettivät omaa lapsuuttaan. Millaista oli ennen kuin heillä oli mahdollisuutta olla osana sosiaalista mediaa? Tarpojat miettivät, missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa he ovat mukana. Jokainen voi esimerkiksi piirtää oman elämänviivansa ja kirjoittaa siihen, missä vaiheessa eri sosiaalisen median kanavat ovat tulleet osaksi heidän elämäänsä. Lopuksi tuotoksia voidaan verrata keskenään ja pohtia, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että kunkin tarpojan tuotos on sellainen kuin on. Ovatko kaikki niistä tarpeellisia? Myös luotsi tai joku vanhempi voi tehdä oman elämänviivansa vertailuksi.