Minä ja muut

Vartio suunnittelee ja toteuttaa oman lehden. Minkälainen olisi juuri teidän vartion näköinen lehti? Mistä se kertoisi? Vartio sisällyttää lehteen jokaisen vartion jäsenen omia kiinnostuksen kohteita. Kiinnostuksen kohteet voi laittaa lehteen lehtileikkeinä, kuvina tms. Vartio voi esimerkiksi tehdä jokaisesta vartion jäsenestä oman esittelyn tai jutun. Vartio käy valmiin lehden yhdessä läpi. Tarpojat huomaavat kuinka erilaisia kiinnostuksen kohteita jopa vartion sisällä on.