Lippukunnan vuosikokous

Vartio miettii, miksi lippukunnan vuosikokous pidetään. Vartio valmistelee ja esittää pienen näytelmän tyypillisestä vuosikokouksesta. Vartio keskustelee siitä, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Vartio jakaantuu ryhmiin ja jokainen ryhmä saa tehtäväkseen suunnitella yhden osan vuosikokouksesta. Ryhmät voivat esitellä ajatuksensa julisteen tai näytelmän muodossa.  Vuosikokouksesta on tarkoitus tehdä vuoden huipennus, johon kaikki ovat tervetulleita.

Ryhmä 1: Kirjoittakaa kokouskutsu. Miten siitä saa houkuttelevan? Mitä tietoa siinä muodollisesti pitää olla? Kenelle kutsu lähetetään? Miltä kutsun pitäisi näyttää? Miten kutsua voi muokata niin, että kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi?

Ryhmä 2: Missä kokouksen pitäisi olla? Miltä tila voisi näyttää? Miten tilaa voisi koristella? Mikä viikonpäivä ja kellonaika olisi sopiva? Mitä muuta ohjelmaa voisi järjestää samanaikaisesti?

Ryhmä 3: Miten saisitte median kiinnostumaan kokouksestanne? Mitä haluatte kertoa medialle? Mitä mediaa haluatte saada paikalle? Miten saatte yhteyttä heihin? Onko jollakulla lippukunnassa yhteyksiä lehtiin? Mitä kuvaa haluatte antaa lippukunnastanne? Mitä kannattaisi ja mitä ei kannattaisi nostaa esille? Miten haluatte ihmisten reagoivan, kun he kuulevat teistä? Jos lehti tai radio tulee paikalle, niin kenet he haluavat tavata? Miten annatte oikean kuvan?

Ryhmät esittelevät ehdotuksensa toisille ryhmille ja täydentävät ideoita.

Vartio ehdottaa vuosikokoussuunnitelmaansa lippukunnalle.

Vartio osallistuu lippukunnan vuosikokoukseen.