Demokratia ja osallisuus

Samoaja käyttää ääntään. Samoaja harjoittelee vaikuttamista omassa elämässään ja yhteisöissään ja saa kokemuksen osallisuudesta. 

Ilmastotekoja

Samoajat tekevät ilmastotekoja ympäristöissään ja yhteisöissään.

Kestävän kehityksen perusta

Samoaja tutustuu kestävän kehityksen perusteisiin ja YK:n Agenda2030 –toimintaohjelmaan, johon Suomi on sitoutunut. 

Vapaus olla minä

Samoaja perehtyy sukupuolen ja seksuaalisuuden monipuolisuutta käsitteleviin teemoihin. Samoaja pohtii omaa seksuaalisuuttaan.

Vihapuhe

Samoaja harjoittelee tunnistamaan vihapuhetta. Hän tutkii keinoja vihapuheen vähentämiseksi ja harjoittelee dialogitaitoja.

KV-trainee

KV-trainee on koulutusohjelma kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille. Samoaja perehtyy Suomen Partiolaisten ja molempien maailmanjärjestöjen, WAGGGGS:n ja WOSM:n, toimintaan sekä kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä partioympäristössä. 

Y-trainee

Samoaja osallistuu Y-trainee –koulutukseen.

Vierailu teatterissa

Seikkailija vierailee paikkakunnan teatterissa, kesäteatterissa tai harrastelijateatterissa ja tutustuu teatterin kulisseihin ja puvustoon.