Retkeilyvaate

Vaeltaja suunnittelee ja valmistaa itselleen toimivan retkeilyvaatteen. Hän aloittaa suunnittelun käyttötarkoituksesta ja halutuista materiaaleista, valitsee sopivan materiaalin ja tutustuu tarvittaviin välineisiin ja ompelutekniikkaan. Hän testaa vaatetta käytännössä ja tekee tarvittaessa parannuksia. Vaeltaja pohtii yhdessä vartion kanssa vaatteiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Seppo

Seikkailija tutustuu seurakunnan partiotyöstä vastaavaan työntekijään.

Kirjekaveri

Joukkue kirjoittaa kirjeen kehitysmaan partioryhmälle.