Verkon vaaroja

Seikkailija oppii tunnistamaan, minkälainen käytös netissä on kiusaamista ja keksii yhdessä muiden seikkailijoiden kanssa ratkaisuja nettikiusaamistapauksiin.

Pyörtyminen ja tajuttomuus

Seikkailija pohtii pyörtymisen ja tajuttomuuden syitä. Seikkailija harjoittelee auttamaan pyörtynyttä ja tajutonta.

Hyvä työ

Seikkailija osallistuu hyvän työn tekemiseen joka päivä tai isommassa tapahtumassa.

Kipinässä

Seikkailija opettelee kipinämikon tehtävät ja valvoo kipinämikkona.

Rohkeuskoe

Seikkailija oppii tunnistamaan kiusaamisen eri muotoja. Seikkailija tutustuu hyviin tapoihin kiusaamistilanteen ratkaisemiseksi ja rohkaistuu olemaan kiusatun puolella.