Kaveriteko

Seikkailijat kokeilevat eri tapoja kehua, auttaa ja ilahduttaa kavereitaan. Seikkailijat muistavat myös kiittää.

Kirjekaveri

Joukkue kirjoittaa kirjeen ulkomaiselle partioryhmälle.  

Tutkiminen

Seikkailija harjoittelee potilaan tutkimista. 

Pantomiimi

Seikkailija harjoittelee pantomiimia.  

Improvisointi

Seikkailijat harjoittelevat improvisaatiotilanteita.  

Talviruokinta

Seikkailija tutustuu erilaisiin lintujen ruokintapaikkoihin ja tekee sellaisen sekä ruokkii lintuja talven ajan.

Sisupartio

Seikkailija tutustuu sisupartiolaisiin. 

Puhetapa

Seikkailija harjoittelee tekemään päätelmiä (esimerkiksi synnyinpaikasta, tunnetilasta, iästä, sukupuolesta) ihmisen äänen ja puhetavan perusteella.