Harjoittelemme myyntitilannetta

Sudenpentu harjoittelee toimimaan myyntitilanteessa kohteliaasti. Hänelle tulevat tutuksi myyntitilanteen eri vaiheet esittäytymisestä (olemme partiolaisia), myyntikohteen esittelystä (myymme partiolaisten adventtikalentereita), myynnin tarkoituksesta (keräämme rahaa lippukunnan uuteen telttaan) ja tuotteen hinnan kertomisesta (kalenteri maksaa 7 euroa).

Teen gallupin tai haastattelun

Sudenpentu tutustuu lehden tekemiseen. Hän tutustuu gallupin ja haastattelun käsitteisiin sekä tekee kyselyitä tai haastatteluja lauman tai lippukuntatovereiden kesken. Gallupit tai haastattelut voidaan julkaista esimerkiksi lauman lehdessä.

Keskustelen laumassani kiusaamisesta ja keksin keinoja sen lopettamiseksi

Sudenpentu tutustuu fiktiiviseen tarinaan kiusaamisesta, ja oppii sen kautta tunnistamaan kiusaamisen muotoja. Sudenpentu pohtii yhdessä muun ryhmän kanssa, onko kiusaaminen oikein ja miten kiusattua voisi auttaa/puolustaa. Sudenpentu pääsee eläytymään auttajan rooliin näytelmän keinoin.

Mietin kiitoksen ja auttamisen merkitystä

Sudenpennut pohtivat kiitoksen ja auttamisen merkitystä. Lauma päättää yhdessä, että kiitetään ja autetaan muita seuraavan viikon aikana aina kun mahdollista. Asiaa harjoitellaan jo kokouksessa. Pitäisikö vanhempia vanhempia muistaa kiittää kotitöistä ja avusta? Lauma käy lävitse seuraavassa kokouksessa, mitä viikon aikana tapahtui ja miltä kiittäminen ja auttaminen tuntuivat.

Teen päivän hyvän työn

Sudenpentu ottaa toisten auttamisen osaksi jokapäiväistä toimintaansa. Laumaillassa sudenpentu pohtii, miten toisia voi auttaa.

Osallistun partiotaitokilpailuun

Lauma osallistuu sudenpentukisoihin. Kisat voivat olla lippukunnan, alueen tai piirin järjestämät. Ison lauman voi jakaa useammaksi kisapentueeksi.

Kerron tarinan tai vitsejä

Sudenpentu kertoo tarinan tai vitsin lauman muille jäsenille. Sudenpentu oppii valmistautumaan kerrontaan ja oppii suullista ilmaisua. Muut sudenpennut oppivat kuuntelemaan erilaisia kerrontatyylejä. Jos tarinan tai vitsin saa valita vapaasti, niin sudenpennut pääsevät myös pohtimaan millaisia juttuja on sopivaa kertoa.

Näyttelen tarinan

Sudenpennut valmistavat näytelmän tarinasta (esimerkiksi partiotarina, eläintarina tai seikkailukertomus), niin että jokaisella on oma rooli. Sudenpennut oppivat käyttämään mielikuvitustaan ja eläytymään sekä kuuntelemaan ja katselemaan toisten esityksiä.