Earth Hour luonnon helmassa

Vaeltajavartio järjestää Earth Hour -tapahtuman tai muun tapahtuman luonnon monimuotoisuuden vaalimisen kunniaksi. Tapahtumassa hiljennytään luonnon keskellä ja kuullaan vaihteeksi hyviä ympäristöuutisia: luonnonsuojelussa saavutettuja onnistumisia ja luonnonsuojeluun liittyviä ”sankaritarinoita”.

Luonnonsuojeluun liittyviä tarinoita löytyy esimerkiksi täältä: Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Vinkki: WWF

API-kuvaus, JSON, muokatut itemit

/json-itemit-muokatut/

Palauttaa listan viimeksi muokatuista ohjelmista, ikäkausista, aktiviteettipaketeista ja aktiviteeteistä.

Parametrit

Avain Type Oletus Selite
startDate string ”1 day ago” Aika, minkä jälkeen muokatut vinkit näytetään. Hyväksyy minkä tahansa PHP:n strtotime() funktion tukeman muodon, esim. ’1 week ago’ tai ’10-09-2018′

Palautettavat arvot

Key Type Mahdolliset arvot Esimerkkisisältö Selite
suggestions_details array Luettelo itemiin kuuluvista vinkeistä
task_term obj ”fi”, ”en”, ”sv” Kieli
lang string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Kieli
type string ”program”, ”agegroup”, ”taskgroup”, ”task” ”task” Sivun tyyppi
guid string ”2117855a307a10be8d0d430672b64ef3” GUID
title string ”Keitän teetä luonnonantimista” Otsikko
ingress string ”Sudenpentu oppii, että luonnosta voi löytää erilaisia syötäväksi kelpaavia kasveja.” Lyhyt kuvausteksti
content string  ”Seikkailijat menevät piiriin ja laittavat silmät kiinni…” Sisältö
lastModified datetime  ”2015-07-01 00:05:48” Kyseisen lehden viimeisimmän muokkauksen ajankohta
lastModifiedBy obj Kyseisen lehden viimeisimmän muokkaajan tiedot
lastModifiedBy->id int  maxInt  1 Backendissä olevan käyttäjän id
lastModifiedBy->name string  Osku Badckendissä olevan käyttäjän nimi
languages array Luettelo itemin kieliversioista
languages[lang] string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Kyseisen kieliversion kieli
languages[details] string ”https://pof-backend.partio.fi/item-json/?postGUID=abc40eb0290255fd6ca2b4d54b8d2a52&lang=fi” Kyseisen kieliversion url
languages[lastModified] datetime ”2018-09-14 13:24:13” Kyseisen kieliversion viimeisin muokkauspäivämäärä
lang string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Muokatun itemin kieli
tags Array Lista itemiin liitetyistä tageista
images Array Lista itemiin liitetyistä kuvista
parents Array Lista itemiin liitetyistä ylemmän tason postauksista. Hierarkia menee laskevassa järjestyksessä Ohjelma->Ikäkausi->Aktiviteettipaketti->Aktiviteetti
level int Kyseisen itemin taso hierarkiassa. 0 tarkoittaa alimmalla tasolla olevaa
leader_tasks string Kyseiseen aktiviteettiin liittyvä johtajan tehtävä. Palauetaan vain, jos kysessä on aktiviteetti (type=”task”)

API-kuvaus, JSON, muokatut vinkit

/json-vinkit-muokatut/

Palauttaa listan viimeksi muokatuista vinkeistä.

Parametrit

Avain Type Oletus Selite
startDate string ”1 day ago” Aika, minkä jälkeen muokatut vinkit näytetään. Hyväksyy minkä tahansa PHP:n strtotime() funktion tukeman muodon, esim. ’1 week ago’ tai ’10-09-2018′

Palautettavat arvot

Key Type Mahdolliset arvot Esimerkkisisältö Selite
lang string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Kieli
title string ”Kaksi ryhmää” Otsikko
guid string ”2117855a307a10be8d0d430672b64ef3” GUID
content string  ”Seikkailijat menevät piiriin ja laittavat silmät kiinni…” Sisältö
publisher->nickname string Viimeisen muokkauksen tehneen käyttäjänimi
published datetime ”2015-07-01 00:05:48” Kyseisen lehden julkaisun ajankohta
modified datetime ”2015-07-01 00:05:48” Kyseisen lehden viimeisimmän muokkauksen ajankohta
post obj Objekti, mikä sisältää postin tiedot, mihin ko. vinkki kuuluu
post->id int Postauksen ID
post->title int ”Improvisointi” Postauksen otsikko
post->guid int ”ddb7bd539bafde1e080f97cc28740c96” Postauksen GUID

API-kuvaus, JSON, tagien ikonit

GET https://pof-backend.partio.fi/tag-icons-json/

Palauttaa listan tageista ja niihin liitetyistä ikoneista. Tagit on ryhmitelty ikäkausittain ja ne tulevat avain-ikoni pareina, esimerkiksi
{
"key": "camp",
"icon": "https://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2015/03/g3430.png"
}

API-kuvaus, JSON, kaikki vinkit

GET https://pof-backend.partio.fi/json-vinkit-kaikki/
GET https://pof-backend.partio.fi/json-vinkit-kaikki/?postGUID={ohjelma}&lang={kieli}

Palauttaa listan kaikista vinkeistä, sisältäen oletuksena kaikki kieliversiot ja ohjelmat. Parametrien avulla voidaan hakea tietyn ohjelman ja/tai kieliversion vinkit.

Parametrit

Parametri Selite
postGUID Ohjelman GUID
lang Kieliversion tunnus

API-kuvaus, JSON, poistetut

/json-trash/

Palauttaa listana kaikki roskakoriin siirretyt ohjelmat, ikäkaudet, aktiviteettipaketit, aktiviteetit ja vinkit.

Avain Selite
guid Poistetun postin GUID
title Poistetun postin otsikko
type Poistetun postin post type
modified Poistetun postin viimeinen muokkauspäivämäärä (=poistopäivämäärä)

Vinkin lisäys

Form POST osoitteeseen /lisaa-vinkki/, palauttaa defaulttina JSON:ia, jossa kyseisellä kielellä vastaus.

Formin kentät:

 • suggestion_name: Kirjoittajan nimi

 • suggestion_title: Vinkin otsikko

 • suggestion_content: vinkin sisältö, pakollinen

 • post_guid : aktiviteetin guid

 • partio_id : mikäli käyttäjällä partio-id, niin täytä tämä

 • lang, kielikoodi (fi, sv, en ja niin edelleen), default fi

 • suggestion_file_user: Vinkin liite, file upload tyyppiä. Sallitut tiedostotyypit määritetään asetuksissa.

API-kuvaus, JSON, hakusivu

GET https://pof-backend.partio.fi/json-hakusivu
GET https://pof-backend.partio.fi/json-hakusivu&program={program}&tags={tags}

Palauttaa jsonin, jossa osa-alueittain ne asiat, mitä hakusivulla pitäisi näyttää. Palauttaa machine namen tuosta kyseistä itemistä, eli ei käännöstä. Käännökset haettava käännössivusta.

Mahdollisuus filtteröidä,

/json-hakusivu/?tags=ryhmakoko,paikka palauttaa tagit ryhmäkoko ja paikka

Parametri Selite
tags Pilkulla eroteltu lista tageista, mitä halutaan palauttaa. Oletuksena palautetaan kaikki tagit
program Ohjelman GUID, minkä alla olevat tagit palautetaan. Mikäli tyhjä, palautetaan oletuksena Partio-ohjelman hakutiedot

API-kuvaus, tagien käännösten filtteröinti

Sivu /tag-translations-json/ näyttää tagien käännökset. Kyseinen sivu defaulttina tarjoaa kaikki käännökset kaikista kielistä.

Määrää voi filtteröidä yksinkertaisilla get-parametreilla, joiden sisältö on pilkuilla eroteltua

Kieli:
?langs=en,fi

Esimerkki: /tag-translations-json/?langs=en,fi

Näyttää suomen ja englannin

Kielilistassa tällä hetkellä valittavissa fi, sv ja en

Tagit
?tags=paikka,ryhmakoko

Esimerkki: /tag-translations-json/?tags=paikka,ryhmakoko

Näyttää suoritepaikat ja ryhmäkoot

Näyttää siis valitut taxonomiat. Kaikki taxonomiat saatavilla, kun listaa ilman parametreja. Tällä hetkellä olevat

 • paikka
 • ryhmakoko
 • pakollisuus
 • suoritus_kesto
 • suoritus_valmistelu_kesto
 • tarvikkeet
 • taitoalueet
 • yleiset
 • api_type

API-kuvaus, sisäinen linkitys

Sivujen sisäisessä linkityksessä käytetään WP:n shortcode -tyyppistä tapaa, eli hakasuluilla ympäröityä tekstiä. Esimerkkinä:

[pofapilink guid=”431f20ff38fce334c1ff988075b69b03″ kuva=”http://pof-backend.partio.fi/wp-content/uploads/2015/08/leiri.gif” lang=”fi”]

Kyseinen linkittäisi apin läpi tulevaan sivuun, jonka guid on 431f20ff38fce334c1ff988075b69b03 ja linkin sisältönä olisi tarkoitus käyttää kuva-parametrissä olevaa kuvaa.

[pofapilink guid=”431f20ff38fce334c1ff988075b69b03″ teksti=”Leiri”]

Kyseinen linkittäisi apin läpi tulevaan sivuun 431f20ff38fce334c1ff988075b69b03 ja linkin sisältönä olisi tarkoitus käyttää teksti-parametrissä olevaa kuvaa.

parametrit
– guid => linkitettävän sivun guid
– teksti => a tagin sisään tuleva teksti
– kuva => urli kuvasta, joka olisi tarkoitus näyttää
– lang => kieli. Defaulttina suomi

Esimerkkinä testiaktiviteetin json api sivu