Kysna blue

Paussi vähentää ennakkoluuloja muuta kuin eurooppalaistyylistä musiikkia kohtaan.Se herättää uteliaisuutta vieraita kieliä, kansoja ja kulttuureita kohtaan.

1. Valitse harjoitukselle sopiva ajankohta, esimerkiksi tapaamisen aluksi tai tauon jälkeen.2. Kerro ryhmälle, että soitat nyt musiikkia. Pyydä osallistujia arvaamaan, mistä musiikki on peräisin.3. Jos kyseessä on laulu, pyydä osallistujia kuvittelemaan, mistä sanat voisivat kertoa.4. Soita musiikkia 3 – 4 minuuttia.5. Osallistujat voivat sitten jutella musiikista ystävänsä kanssa muutaman minuutin ajan kuitenkaan paljastamatta omia arvauksiaan. Sen sijaan he voivat halutessaan kirjoittaa arvauksensa muistiin.6. Lopuksi musiikkikappale soitetaan uudestaan, ja halutessaan osallistujat voivat nyt paljastaa arvauksensa koko ryhmälle.7. Kerro oikeat vastaukset.8. Jos olet monistanut sanat, jaa nyt monisteet ja soita kappale uudestaan. Osallistujat voivat lukea sanoja kappaleen soidessa ja halutessaan laulaa mukana.9. Jatkakaa arviointikeskustelulla ja lopettakaa harjoitus toiseen musiikkikappaleeseen.Raportointi ja arviointiVoitte pitää harjoituksen lopuksi pienen keskustelutuokion. Olivatko osallistujat yllättyneitä kuullessaan musiikin alkuperämaan, pitivätkö he musiikista, oliko vaikea arvata, mistä maasta se oli kotoisin, miksi oli tai ei ollut vaikea arvata ja niin edelleen. Jos osallistujat sanoivat, että musiikki oli heille entuudestaan vierasta, mutta että he pitivät siitä, kysy syytä siihen, että he eivät olleet kuunnelleet sellaista aiemmin. Siksikö, ettei tällaista musiikkia soiteta radiossa? Miksi ei soiteta?Lähde: www.keks.fi

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Muu, ,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite